Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
kontakt@psp4.praszka.pl
» strona główna / Programy edukacyjne / Projekt Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka

Projekt Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie PraszkaINFORMACJA

Gmina Praszka realizuje projekt pn.: "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zadania: 2017-05-01 do 2019-06-30

Miejsce:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce - klasy gimnazjalne
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce

Wartość całkowita projektu: 1 080 702,13

1. Dofinansowanie w kwocie: 1 026 667,02
w tym:
- ze środków europejskich - 918 596,81
- ze środków dotacji celowej - 108 070,21
2. wkład własny w kwocie: 54 035,11Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce